menu menu menu
langMenu
SKSlovenská republika (slovenčina)
CZČeská republika (čeština) ENOther countries (english)

Riešenia


iTutor je jedinečná softwarová platforma, ktorá rieši všetky potreby vzdelávania, spolupráce a riadenia ľudských zdrojov.
 
Vzdelávanie
 
Riadenie výkonu
 
Riadenie talentu

Inteligentné riadenie ľudských zdrojov

Moduly LMS iTutor
Platforma iTutor integruje riadiaci systém vzdelávania (LMS), nástroje pre riadenie výkonu a talentu a nástroje pre spoluprácu. iTutor implementuje najnovšie trendy e-learningu, interaktívne, kontextové, proaktívne vzdelávanie, sociálnu spoluprácu, gamifikáciu, nástroje pre nábor, rozvoj a rozpoznávanie talentov a prostriedky pre meranie a ohodnotenie výkonu ľudského kapitálu. iTutor umožní vašim zamestnancom, partnerom, študentom alebo zákazníkom profesijne rásť a robiť svoju prácu lepšie.
Modulárna architektúra iTutor umožňuje postupne integrovať jednotlivé funkčnosti podľa toho, ako rastie vaša organizácia.
Platformu iTutor môžete využívať v cloude alebo ako in-house riešenie inštalované vo vašej infraštruktúre.

Služby

Integracia
Integrácia
Prepojíme náš software s vašimi systémami, upravíme jeho funkčnosť alebo vzhľad podľa vašich konkrétnych potrieb
Best practice
Best practices
Pomôžeme vám naplniť naše riešenie vzdelávacím obsahom a aplikovať nové formy vzdelávania, spolupráce a riadenia ľudského kapitálu vo vašej organizácii.
Podpora
Podpora
Poskytneme vám všetky služby potrebné pre dlhodobú a úspešnú prevádzku riešenia.
S našim riešením budú Vaši spolupracovníci múdrejší, produktívnejší, spokojnejší a lepší vo svojej práci a Vaša organizácia bude lepšie dosahovať svoje ciele.

Prečo zvoliť naše riešenie

1 jednotná platforma a služby, ktoré riešia všetky potreby Human Resource Management
2 modulárne riešenie, ktoré rastie s potrebami vašej organizácie
3 otvorené riešenie, ktoré integruje produkty tretích strán
4 prevádzka v cloud alebo in-house
5 sme výrobcami platformy a preto rýchlo a flexibilne upravíme riešenie podľa vašich požiadaviek
6 spoľahlivé riešenie so stovkami spokojných zákazníkov, viac ako ½ milióna študentov systém denne používa
7 skúsenosti s globálnymi projektmi, implementovali sme naše riešenie v mnohých krajinách Európy
8 tradícia a spoľahlivosť - pôsobíme na trhu už od roku 1994
9 viac ako 50% príjmov reinvestujeme do rozvoja systému, kontinuálne v riešení prinášame nové trendy v riadení ľudských zdrojov a inšpiráciu pre vašu organizáciu
10 a hlavne nás naša práca baví. A preto veríme, že aj našim zákazníkom dávame riešenie, ktoré im prináša výsledky a baví ich používať

Spoločnosť Kontis nám ponúkla nielen produkty, ktoré sme na trhu hľadali, ale aj výborné služby pri implementácii celého systému vrátane nasledujúceho servisu. Zavedením LMS iTutor sme získali výkonný nástroj, ktorý nám umožňuje prinášať zamestnancom moderné vzdelávacie kurzy a zároveň efektívne riadiť organizáciu prezenčných školení. Kontis s.r.o. dokáže veľmi pružne reagovať a ponúkať riešenia presne na mieru našim požiadavkám.

Richard Köhler, HR Špecialista Senior, ČEZ,a.s.

Komerčná banka hľadala systém, ktorý by umožnil nasadenie elektronického testovania v oblastiach, kde nie je nevyhnutné prezenčné školenie a kde treba v krátkom čase preškoliť maximálny počet zamestnancov. Pri výbere dodávateľa bol kladený dôraz aj na profesionalitu a kvalitu ponúkaných služieb, aby aplikácia bola užívateľsky aj administrátorsky „user-friendly“. Tieto požiadavky najlepšie pokryla spoločnosť Kontis s produktom iTutor.

Jaroslava Jelínková, Head of Professional Training, KB,a.s.

Spoločnosti Kontis sa podarilo úplne splniť naše vysoké požiadavky na e-learningové vzdelávanie a naša pokračujúca spolupráca a rozširovanie riešení do ďalších krajín je toho najlepším dôkazom.

Petra Růžičková, Špecialista vzdelávania, T-Mobile

LMS iTutor priniesol do našej spoločnosti nový smer v riadení vzdelávania. E-learningové kurzy výrazne prispievajú k skvalitneniu znalostí našich zamestnancov, čo je pre udržanie postavenia na trhu v našom odbore úplne nevyhnutné.

Lucie Grusová, manažér internej komunikácie, DATART International,a.s.

Viac v referenciách

Vzdelávanie

e-learning

Moduly LMS iTutor
iTutor LMS je výkonný riadiaci systém vzdelávania implementujúci najnovšie trendy v e-learningu. Interaktívne, kontextové, proaktívne vzdelávanie, personalizácia, sociálna spolupráca, gamifikácia a mnoho ďalších funkcionalít umožní vašim študentom sa efektívne vzdelávať, profesne rásť a robiť svoju prácu lepšie.
 • plná podpora štandardov SCORM a AICC
 • distribúcia interaktívneho, pútavého a personalizovaného vzdelávacieho obsahu na akékoľvek zariadenia študentov, na desktop, tablety, mobily.
 • adaptačné a tréningové plány, vizualizácie priorít, blended learning pre plno personifikované učenie
 • sociálne skupiny a komunikačné kanály pre prepojenie a spoluprácu študentov, školiteľov a manažérov
 • certifikácia, automatizácia, notifikácie, reporting, analýzy a mnoho ďalších

České dráhy pomocou LMS iTutor školia a testujú desiatky tisíc svojich zamestnancov v oblastiach povinných pre túto firmu zo zákona o dráhach.

 

Volkswagen Financial Services využíva adaptačné a tréningové plány ku kompletnému preškoleniu všetkých predajcov svojej dealerskej siete.

 

e-kurzy

iTutor Publisher je profesionálne tímové vývojové prostredie pre rýchly vývoj e-kurzov vlastnými silami. Bez znalosti programovania alebo HTML môžete úplne prevziať kontrolu nad tvorbou multimediálnych a interaktívnych kurzov

 • tvorba SCORM alebo AICC kurzov z pripravených vzorov
 • import PowerPoint prezentácií a ich prevod na interaktívne kurzy
 • intuitívne skladanie kurzov z textov, tlačidiel, obrázkov, otázok, animácií, videí alebo zvukov, sprievodcovia pre tvorbu interakcií
 • ukladanie kurzu a jeho častí v databáze, zdieľanie častí kurzu s inými vývojármi a ich opätovné používanie v iných kurzoch

Ponúkame desiatky hotových interaktívnych multimediálnych e-kurzov našej výroby alebo od výrobcov z našej partnerskej siete. Do iTutor LMS je možné importovať akékoľvek e-kurzy spĺňajúce štandardy AICC alebo SCORM a kurzy nespĺňajúce tieto štandardy.

Vyrobíme Vám akýkoľvek e-kurz na kľúč, už sme vyvinuli viac ako 400 takýchto kurzov pre desiatky našich spokojných zákazníkov. Tieto kurzy si môžete ďalej rozvíjať a modifikovať v iTutor LMS.

Ukážky kurzov na kľúč
Ukážka videokurzu ČSOB
ČSOB - Spätná väzba
Ukážka kurzu ČEZ
ČEZ - Riadenie kvality
Ukážka kurzu Systém energetického manažérstva
United States Steel Corp. - EMS
Ukážka kurzu Linet
Linet Latera

V Linet školia v nami vyvinutých kurzoch Latera alebo Elgenza Smart, lokalizovaných do mnohých jazykov

 

Pre Komerčnú banku sme vyvinuli kurz Hospodárska súťaž alebo Odborná skúška poisťovacích sprostredkovateľov

 

Viac v referenciách

Testovanie

Moduly LMS iTutor
iTutor Tester vám umožní navrhnúť sofistikované testy či dotazníky, sprístupniť ich účastníkom na akomkoľvek zariadení vrátane mobilov či tabletov, a komplexne vyhodnotiť výsledky.
 • bohatá sada otázok rôznych typov od volieb z možností až po drag&drop, multimédiá v otázkach, editor vzorcov
 • organizovanie otázok v hierarchickej databáze podľa témy
 • komplexné sady pravidiel pre spôsob výberu otázok do testu, nastavenie správania testu, určenie spätnej väzby a spôsobu vyhodnotenia výsledku
 • testy s dozorom na učebni, s centrálnym on-line monitorovaním postupu účastníkov a registráciou cez iTutor Catalog
 • import otázok a pravidiel testov z radu externých zdrojov, napr. import ČNB testov pre zákonnú certifikáciu na spotrebiteľský úver podľa zákona č. 257/2016 Sb.

České dráhy pomocou iTutor Tester testujú desiatky tisíc svojich zamestnancov v oblastiach povinných pre túto firmu zo zákona o dráhach.

 

innogy využíva iTutor Tester k testovaniu nevyhnutných znalostí svojich zamestnancov.

 

Katalóg vzdelávania

S iTutor Catalog si vybudujete rozsiahly on-line katalóg vami ponúkaných interných a externých kurzov a e-kurzov, naplánujete a zorganizujete vzdelávacie akcie, vyhodnotíte ich úspešnosť a budete efektívne riadiť rozpočty a zdroje vzdelávania.
 • multimediálny katalóg externých a interných kurzov, kombinujúci ponuku učebňového a e-learningového vzdelávania
 • personifikovaná ponuka, individuálne rozvojové plány
 • registračné a nominačné procesy, žiadosti o nové kurzy, viacúrovňové schvaľovanie strážiace rozpočty a zdroje
 • podpora celého procesu od požiadavky na vzdelávaciu akciu, cez schválenie, zorganizovanie účastníkov, zdrojov a poskytovateľov až po vyhodnotenie úspešnosti
 • knižnica, rezervácie a pôžičky fyzických učebných materiálov
Moduly LMS iTutor

Zamestnanci O2 majú v iTutor dostupný centrálny katalóg vzdelávania, ku ktorému pristupujú zo svojich mobilných telefónov.

 

ČEZ používa multimediálny katalóg na spoluprácu so svojimi partnermi pri organizácii vzdelávacích akcií.

 

Viac v referenciách

Akadémia

Moduly LMS iTutor
Potrebujete vysoko kvalifikovaných a špecializovaných zamestnancov? S iTutor Academy si ľahko vybudujete vlastnú firemnú akadémiu, v ktorej vybraným zamestnancom poskytnete špecializované vzdelávanie rozsahom porovnateľné so štúdiom na vysokej či odbornej škole. Školám rôznych typov iTutor Academy umožní efektívne riadiť klasickú aj dištančnú výučbu.
 • definícia rôznych typov štúdia, semestrov, predmetov
 • previazanie predmetov akadémie s testami v iTutor Tester, či kurzy a s úlohami v iTutor LMS, automatický prenos zápočtov a známok
 • vypisovanie termínov, registrácia a správa študentov, komunikácia so študentmi pomocou komunikačných kanálov iTutor LMS, udeľovanie zápočtov a skúšok z predmetov, záverečné skúšky
 • generovanie certifikátov, diplomov, prepojenie s kvalifikáciami v iTutor Qualifications

ČEZ používa iTutor Academy pre špecializovanú prípravu svojich vysoko kvalifikovaných zamestnancov.

 

Viac v referenciách

Riadenie výkonu

Ciele

Moduly LMS iTutor
S iTutor MBO efektívne nastavíte individuálne ciele zamestnancov, ktoré korešpondujú s manažérskymi cieľmi a so strategickými cieľmi firmy. Budete účinne merať plnenie týchto cieľov, dávať spätnú väzbu zamestnancom o ich výkonnosti a na základe výkonnosti ich odmeňovať.
 • definície strategických cieľov firmy, ich rozklad na jednotlivé časti firmy, rozdelenie až na konkrétnych zamestnancov
 • plánovanie hodnotenia cieľov, podpora fáz pre definície cieľov a pre n-krokov hodnotenia ich plnenia manažérom a zamestnancom
 • vykonávanie hodnotení cieľov, výpočty výkonnosti, automatické notifikácie na jednotlivé hodnotiace fázy
 • prepojenie s odmeňovaním, proces výpočtu bonusov a odmien

Jan Becher využíva iTutor pre plánovanie a hodnotenie cieľov svojich zamestnancov.

 

Poštová banka riadi ciele všetkých svojich zamestnancov v iTutor.

 

Viac v referenciách

Kvalifikácie

Pre denný chod firmy a pre plnenie dlhodobých strategických cieľov je potreba kvalifikovaných zamestnancov. Kvalifikačný model firmy a pravidlá plnenia kvalifikácií v iTutor Qualifications zaistí, že všetci zamestnanci absolvujú zákonom povinné a firmou predpísané školenia pre svoju pracovnú pozíciu a splnia aj všetky ďalšie náležitosti potrebné pre svoju odbornú spôsobilosť, ako sú napr. zdravotné prehliadky alebo dosiahnutá úroveň vzdelania. iTutor zautomatizuje pravidelné obnovovanie takto nastavených kvalifikácií pre všetkých zamestnancov.
 • definícia kvalifikácií a ich priraďovanie na pracovné pozície
 • komplexné pravidlá plnenia kvalifikácií absolvovaním kurzov v iTutor LMS, získaním zdravotnej spôsobilosti v iTutor Medical Fittness, zložením testov v iTutor Tester, či získaním certifikácie vo firemnej akadémii iTutor Academy
 • certifikácia, automatizácia obnovovania kvalifikácií
Moduly LMS iTutor

ČEZ využíva iTutor pre plnenie a kontrolu kvalifikácií všetkých svojich zamestnancov.

 

Česká pošta riadi kvalifikácie všetkých svojich zamestnancov v iTutor.

 

Viac v referenciách

Zdravotné spôsobilosti

Moduly LMS iTutor
iTutor Medical Fittness vám umožní centrálne evidovať zdravotné spôsobilosti požadované pre rôzne pracovné pozície, nadefinovať spôsob ich získavania a obnovovania, evidovať úkony, ktoré viedli k ich získaniu, a to všetko previazať s kvalifikáciami v iTutor Qualifications.
 • definícia a kategorizácia požadovaných zdravotných spôsobilostí, ich priradenie pracovným pozíciám v iTutor LMS či zaradenie do pravidiel plnenia kvalifikácií v iTutor Qualifications
 • evidencia úkonov vedúcich k získaniu zdravotných spôsobilostí, ako sú zdravotné vyšetrenie, psychologické či výkonnostné testy, vstupné a mimoriadne prehliadky, či iné vyšetrenia
 • evidencia osvedčení, platnosti, stráženie pravidelného obnovovania
Viac v referenciách

Riadenie talentu

Kompetencie

Moduly LMS iTutor
Kompetenčný model firmy a proces hodnotenia kompetencií v iTutor Competencies pomáha identifikovať talenty pre kľúčové pozície, umožňuje manažérom spoločne so zamestnancami účinne budovať osobné rozvojové plány a pomáha zamestnancom naplno využiť ich potenciál. Vďaka iTutor Competencies majú zamestnanci pre svoju činnosť zodpovedajúce kompetencie a sú preto vo svojej pracovnej činnosti úspešní.
 • kompetenčný model firmy, definície stupníc, hodnotiacich kritérií, prideľovanie kompetencií požadovanej úrovne na pracovné pozície
 • plánovanie a realizácia hodnotenia kompetencií manažérom a zamestnancom
 • plánovanie vzdelávania v iTutor Catalog pre rozvoj požadovaných kompetencií podľa aktuálnych výsledkov v iTutor Competencies

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. hodnotí kompetencie svojich zamestnancov pomocou iTutor.

 

ČSOB Leasing využíva iTutor k zaisteniu riadenia vzdelávania a hodnotenia kompetencií zamestnancov.

 

Viac v referenciách

360 Spätná väzba

360 Spätná väzba v iTutor Feedback umožní vašim zamestnancom získať nový náhľad na svoje kompetencie a schopnosti z pohľadu ich kolegov, nadriadených, podriadených, partnerov alebo zákazníkov. Ukáže im príležitosti pre rozvoj svojich kompetencií, ktoré sú potrebné pre úspešné zvládanie práce.
 • použitie kompetencií z kompetenčného modelu iTutor Competencies alebo definícia nových kompetencií len pre 360 spätnú väzbu
 • jednoduché určenie hodnotených a hodnotiteľov z organizačného modelu firmy
 • schvaľovanie hodnotiteľov, externí hodnotitelia
 • plánovanie a časovanie jednotlivých fáz hodnotiaceho procesu
 • opakované hodnotenie, šablóny hodnotení pre ďalšie použitie
 • automatizované výstupné správy a reporty
Moduly LMS iTutor

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. používa 360-spätnú väzbu pre hodnotenie svojich ľudí.

 

ČSOB Leasing umožňuje svojim zamestnancom získať spätnú väzbu na svoje kompetencie pomocou iTutor 360-spätnej väzby.

 

Viac v referenciách
Nahoru