menu menu menu
langMenu
SKSlovenská republika (slovenčina)
CZČeská republika (čeština) ENOther countries (english)

Referencie


Pôsobíme na trhu od roku 1994 a sústredíme sa exkluzívne na aplikácie pre e-learning a riadenie ľudských zdrojov.
 
Prípadové štúdie
 
Referencie podľa odvetví
 
Ukážky kurzov

Vybrané prípadové štúdie

Získaná ocenění

2021 Best eLearning & HR Management Solutions Provider
Vo vývoji nezaháľame a nadväzujeme na úspešný rok 2020.
Považujeme za veľký úspech, že sa našej spoločnosti podarilo aj v roku 2021 obhájiť prestížne ocenenie magazínu Corporate Vision v kategórii Best eLearning & HR Management Solutions Provider v strednej Európe.
2020 Best eLearning & HR Management Solutions Provider
Výnimočné a skutočne úspešné riešenie musí mať jasnú víziu a udávať trendy.
Aj vďaka tomu naša spoločnosť Kontis získala prestížne ocenenie magazínu Corporate Vision v kategórii Best eLearning & HR Management Solutions Provider v strednej Európe za rok 2020.
HR Oscar
Projekt "Elektronické vzdelávanie - zajtrajšok je už dnes", ktorého sme technologickým dodávateľom, bol ocenený cenou HR Oscar, najprestížnejším ocenením udeľovaným odbornou personalistickou verejnosťou na Slovensku. Implementácia iTutor umožnila komplexné riadenie celého procesu vzdelávania pre veľkú cieľovú skupinu (viac ako 4 400 zamestnancov) a zavedenie koncepčne riadeného vzdelávania s dôrazom na cielený rozvoj podporujúci strategické úlohy a ciele firmy. Zavedením iTutor získal Slovak Telekom plne elektronizované plánovanie, schvaľovanie, evidenciu a realizáciu vzdelávania, ktorého dôležitou a organickou súčasťou sa stal e-learning.
HR Excellence Award
Projekt "Virtuálna univerzita O2 Czech Republic", ktorého sme technologickým dodávateľom, bol ocenený prestížnou cenou HR Excellence Award, najprestížnejším ocenením odbornej personalistickej verejnosti v Česku.
Krištáľový disk
Systém iTutor získal prestížnu cenu Krištáľový disk za najlepší produkt v oblasti vzdelávania.

Implementace platformy iTutor

Financie


Aegon Slovensko
hosting iTutor pre prevádzku a tvorbu e-learningových kurzov.
Generali Slovensko
inhouse implementácia LMS iTutor pre evidenciu vzdelávania všetkých zamestnancov a externých spolupracovníkov, vrátane evidencie kurzov OFV (Osobitné finančné vzdelávanie).  PDF download
Poštová banka
inhouse implementácia LMS iTutor vrátane modulu Performance management pre všetkých zamestnancov.
PB Partner
inhouse implementácia LMS iTutor vrátane správy hodnotiacich akcií 360° spätnej väzby
Credium
nasadenie iTutora pre zamestnancov zákazníka.
Raiffeisen Bank Slovensko
implementácia iTutor s HR systémom využívaná pre elektronickú výučbu a organizovanie klasického vzdelávania.  PDF download
ČSOB Stavebná sporiteľňa
LMS iTutor pre všetkých zamestnancov implementovaný s HR systémom zákazníka, zákazkové úpravy, vývoj obsahu na kľúč.
ČSOB Banka
iTutor pre všetkých zamestnancov, zákazkové úpravy  PDF download
Sberbank Slovensko
implementácia iTutor s personálnym systémom, vlastná tvorba kurzov z mnohých oblastí v LCMS iTutor CDS/Publisher.
VUB Banka
implementácia LMS iTutor pre všetkých zamestnancov, integrácia s HR systémom Odysea, rozsiahle zákazkové úpravy.
Arval
hosting systému iTutor pre zamestnancov zákazníka, ale aj pre zamestnancov jeho klientov pre zákonné školenia súvisiace s predmetom činnosti zákazníka.
Allianz
využitie hostované verzie iTutor implementovaného s personálnym systémom Allianz pre vzdelávanie všetkých svojich zamestnancov a pre tvorbu kurzov.
Axa
využíva iTutor pre zamestnancov v ČR a v SR pre vzdelávanie v zákonom povinných oblastiach.
Cardif
hosting iTutor Performance Management pre aplikáciu 360 Spätnej väzby.
Česká národná banka
využitie LMS iTutor implementovaného s personálnym systémom ČNB pre vzdelávanie všetkých svojich zamestnancov.
Česká poisťovňa
iTutor pre všetkých zamestnancov, obchodných zástupcov a vybraných zmluvných partnerov, integrácia so SAP R/3, rozsiahle zákazkové úpravy.  PDF download
ČSOB Leasing
LMS iTutor implementácia pre všetkých zamestnancov.
ČSOB poisťovňa
inhouse implementácia LMS iTutor pre všetkých zamestnancov a externých spolupracovníkov.
eBanka
využitie LMS a LCMS iTutor implementovaného so systémom Odysea všetkými zamestnancami pre vzdelávanie a tvorbu obsahu  PDF download
Equa bank
hosting LMS iTutor pre povinné školenia.
GE Money Bank
využitie outsourcovanej inštancie LMS iTutor pre školenie svojich zamestnancov.
Komerčná banka
LMS iTutor v hostovanej verzii implementovaný s HR systémom zákazníka, vývoj kurzov.  PDF download
Modrá pyramída stavebná sporiteľňa
využitie LMS pre vzdelávanie zamestnancov a externých predajcov.
Volkswagen financial services
LMS iTutor pre detailný prehľad o plnení predpísaného tréningového plánu všetkých predajcov (cca 1500) v celej koncernovej dealerskej sieti.  PDF download
Živnostenská banka
iTutor pre všetkých zamestnancov, implementácia s personálnym systémom Odysea, zákazkové úpravy.

Telco


Slovak Telekom
využitie LMS iTutor implementovaného so SAP R/3 pre vzdelávanie a riadenie vzdelávacích procesov všetkých svojich zamestnancov.  PDF download
Orange Slovensko
inhouse implementácia LMS iTutor pre všetkých zamestnancov.  PDF download
2N telekomunikácie
inhouse riešenie iTutor, nástroje pre tvorbu kurzov, hotové kurzy zo zákonnej oblasti.
České Radiokomunikácie
LMS iTutor pre všetkých zamestnancov, implementácia s personálnym systémom.
MobilKom
inhouse implementácia iTutor pre zamestnancov mobilného operátora.
T-Mobile
iTutor pre všetkých zamestnancov, zákazkové úpravy  PDF download
O2 Czech Republic
iTutor pre všetkých zamestnancov, integrácia so SAP R/3, rozsiahle zákazkové úpravy
 PDF download
Vodafone
iTutor pre všetkých zamestnancov, implementácia s personálnym systémom, zákazkové úpravy  PDF download

Energetika


Východoslovenská energetika
implementácia LMS iTutor pre všetkých zamestnancov.
ČEZ
a všetky dcérske spoločnosti využívajú LMS iTutor nielen pre e-learningové vzdelávanie, ale aj pre registračné a schvaľovacie procesy na klasické učebňové tréningy. Integrácia riešenia s personálnymi systémami SAP HR a Elanor.  PDF download
NET4GAS
hosting LMS iTutor pre firemné vzdelávanie.
innogy
a všetky dcérske firmy využívajú LMS iTutor pre e-learningové vzdelávanie všetkých svojich zamestnancov. Prepojenie hostovaného riešenia, ktoré pracuje na prostriedkoch Kontis s inhouse implementáciou SAP HR v innogy.

Doprava


Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky
inhouse implementácia LMS iTutor pre všetkých zamestnancov.
Železnice Slovenskej Republiky
pilotný projekt zavedenia LMS iTutor v spolupráci s NESS SK.
ČD - Informačné Systémy
implementácia inhouse varianty LMS iTutor pre všetkých zamestnancov.
České dráhy
iTutor pre 25 000 zamestnancov, implementácia do prostredia zákazníka a zákazkové úpravy  PDF download
ČESMAD
LMS iTutor pre všetkých členov združenia autodopravcov.
Řízení letového provozu
použitie iTutor pre komplexné vzdelávanie zamestnancov tohto štátneho podniku, ktorý zabezpečuje leteckú prevádzku vo vzdušnom priestore a na letiskách Českej republiky.  PDF download
Travel Service
hostované riešenie LMS iTutor pre letecký personál.

Obchod


ASBIS SK
inhouse implementácia LMS iTutor pre správu vzdelávania všetkých zamestnancov.
Makro/Metro
iTutor pre 5000 zamestnancov v ČR a v SR, implementácia LMS.
Ahold
využitie hostovanej verzie LMS iTutor pre vzdelávanie zamestnancov v Česku, Poľsku a Slovensku.
Datart
inhouse variant LMS iTutor pre všetkých zamestnancov v ČR a SR.  PDF download
Tesco
implementácia hostovanej verzie iTutor, využitie aj pre Performance Management.

Výroba


Slovnaft
inhouse implementácia iTutor pre firemné vzdelávanie, vrátane integrácie so SAP a čítačkami zamestnaneckých kariet.  PDF download
Continental
Na Slovensku a v Brazílii - inhouse implementácia iTutor pre vzdelávanie a predovšetkým každodenné zabezpečenie platnosti kvalifikácií všetkých výrobných zamestnancov. Implementácia vrátane napojenia na HR systém a výrobné linky.  PDF download

v Česku - inhouse verzia iTutor implementovaná s HR systémom zákazníka, zabezpečenie kompletného vzdelávania a hodnotenia cieľov aj kompetencií zamestnancov.
ContiTech
inhouse implementácia iTutor pre zabezpečenie dištančného vzdelávania všetkých zamestnancov.  PDF download
Bekaert
inhouse implementácia iTutor pre firemné vzdelávanie.
Coca Cola
hostovaná verzia iTutor implementovaná s HR systémom zákazníka, e-learning a riadenie učebňovej výučby.
Ferostav
pomocou inhouse implementácie iTutor riešia firemné vzdelávanie.
Foxconn
inhouse implementácia iTutor pre všetkých zamestnancov, integrácia s HR, pre vzdelávanie a riadenie výkonnosti (ciele, kompetencie, 360 spätná väzba).
Grupo Antolin
LLMS iTutor na zabezpečenie každodenného školenia pre všetkých výrobných pracovníkov, zavedenie ovládania dotykovou klávesnicou  PDF download
Gurmeko
inhouse implementácia iTutor pre firemné vzdelávanie.
IG Watteeuw ČR
LMS iTutor poskytuje pravidelné hodnotenie cieľov a kompetencií zamestnancov. Cloudová implementácia cloudu vrátane prepojenia s HR systémom  PDF download
Jan Becher
využitie iTutor pre elearning, evidenciu prezenčnej výučby, hodnotenie cieľov, kompetencií a správu hodnotiacich akcií 360° spätnej väzby.  PDF download
Kovona System
inhouse iTutor a kurzy z oblastí zákonného, počítačového a jazykového vzdelávania.
KS Kolbenschmidt
Cloudové riešenie LMS iTutor na vytváranie, distribúciu a vyhodnocovanie elektronického vzdelávania pre všetkých zamestnancov  PDF download
Linet
využitie hostovanej verzie LMS iTutor pre školenie svojej partnerskej siete napr. v Nemecku, Francúzsku, Španielsku alebo Taliansku.  PDF download
Mitsubishi Electric
inhouse implementácia iTutor pre firemné vzdelávanie.  PDF download
Philip Morris
hostovaná prevádzka pre zamestnancov Philip Morris.
Staropramen
hostovaný iTutor pre zamestnancov Staropramen.
Opavia
využitie hostovanej verzie iTutor pre vzdelávanie povinné zo zákona.
STOCK Plzeň – Božkov
inhouse implementácia iTutor pre firemné vzdelávanie.
Škoda holding
využitie LMS iTutor vo svojich dcérskych spoločnostiach integrovaného do intranetového prostredia Škoda holding.
Vitesco Technologies
inhouse implementácia systému iTutor pre firemné školenia a riadenie kvalifikácií zamestnancov, vrátane rozsiahlych úprav systému a integrácie so systémom SAP  PDF download

Služby


ASA
implementácia LMS iTutor pre hodnotenie cieľov, odmeňovanie a e-learning pre cca 5000 zamestnancov v siedmych krajinách.
McDonald’s
nasadenie iTutor pre všetkých zamestnancov a personál vo všetkých reštauráciách, implementácia s personálnym systémom, sprevádzkovanie pre off-line prevádzku reštaurácií.  PDF download
Česká pošta
implementácia LMS iTutor pre vzdelávanie a riadenie kvalifikácií pre cca 60 000 zamestnancov.  PDF download

Vzdelávanie


UKF v Nitre
LMS pre 205 užívateľov.  PDF download
Cambridge Business School
hosting LMS iTutor pre výučbu študentov tejto školy.
Česká školská inšpekcia
inhouse iTutor pre prevádzku a vývoj e-learningových kurzov.
NIDV
implementácia hostovanej verzie iTutor pre projekt školenie pedagógov všetkých stredných škôl pre nové štátne maturity.
SZŠ a VZŠ
LMS pre 200 študentov.  PDF download
Top Lektori
poskytujú pomocou hostovanej verzie iTutor vzdelávanie svojim klientom.

Zdravie


Dr.Max
hostovaná verzia iTutor pre sieť lekární integrovaná s HR systémom.
GEHE Pharma
hosting LMS iTutor pre firemné vzdelávanie.
Kúpele Darkov
hosting systému iTutor.
Roche
implementácia vývojového nástroja iPublisher.
Sandoz
hostovaná verzia iTutor, vývoj obsahu pre farmaceutickú oblasť.

Ďalšie odbory


Úrad Jadrového Dozoru
inhouse implementácia LMS iTutor v spolupráci s VUJE, a.s.
AVG Technologies
využitie hostovanej verzie LMS iTutor pre testovanie svojej celosvetovej siete technickej podpory.  PDF download
Diakonie
hostingová implementácia systému iTutor.
Etiopská armáda
využitie LMS iTutor pre elektronické vzdelávanie svojich pozemných zložiek.
Karlovarský kraj
inhouse implementácia LMS iTutor.
Ministerstvo obrany ČR
implementácia LMS iTutor vrátane vývojových nástrojov iTutor CDS/Publisher.
Správa informačných technológií mesta Plzeň.
inhouse implementácia iTutor pre všetkých zamestnancov.

e-kurzy


Makro ČR - Vitajte v Makre

Ukážka vstupného kurzu Makro
Makro ČR - Vitajte v Makre
Kurz Vitajte v Makre slúži ku komplexnému zaškoleniu novo prijatých zamestnancov. V animovanom príbehu prechádza nový zamestnanec postupne spoločnosťou. Na úvod je zoznámený pomocou videí, fotiek a zvukového sprievodu s firmou v medzinárodnom kontexte, s víziami, misiami a hodnotami spoločnosti. Študent plní rôzne interaktívne úlohy a odpovedá na otázky, aby bol zatiahnutý do výkladu. Potom je nový zamestnanec zoznámený s personalistkou a s typickým zákazníkom. Spoločne potom prechádzajú celú spoločnosť a zoznamujú sa s jej prevádzkou z pohľadu zamestnanca a zákazníka. Všetko je doplnené interaktívnymi cvičeniami, nástrojmi ako je mapa spoločnosti, slovník slangu v Makre alebo register pojmov.

Ako bol kurz vyvinutý
Pracovníci Kontis navrhli formu kurzu a spôsob výkladu. Potom spoločne s pracovníkmi Makro skompletizovali obsah kurzu, ktorý bol popísaný formou podrobnej analýzy. Súčasťou analýzy bol Obchodný model špecifikujúci ceny, termíny a zmluvné podmienky, užívateľský model obsahujúci návrhy postáv a scén, scenáre použitia, storyboardy príbehu a kompletný obsah. Na základe analýzy bol potom kurz vyvinutý pracovníkmi Kontis, pričom vývoj trval cca 2 mesiace a 4 členný produkčný tím tvorili programátori, grafici a animátori. Ako vývojový nástroj vzhľadom k veľkému množstvu vektorových animácií bol zvolený Adobe Flash, do ktorého Kontis doprogramoval potrebnú SCORM komunikáciu, aby kurz mohol byť riadený v LMS iTutor, ktorý Makro používa.
United States Steel Corp. - EMS

Ukážka kurzu USSK
United States Steel Corp. - EMS
Jednoduchý, ale efektívny kurz vzdelávajúci zamestnancov US Steel Corp. v oblasti riadenia spotreby energií. Pre zvýšenie zapamätateľnosti preberanej látky je kurz sprevádzaný hovoreným slovom, doplnený ilustratívnou grafikou a jednoduchými animáciami.

Ako bol kurz vyvinutý
Pracovníci Kontis navrhli formu kurzu a spôsob výkladu. Potom boli vytvorené nahrávky sprievodného hovoreného slova, ktoré boli spracované do obsahu kurzu a do výslednej didaktickej podoby. Kurz bol kompletne vyvinutý v tímovom vývojovom prostredí iTutor CDS/Publisher.
ČEZ - Riadenie kvality

Ukážka kurzu Kvalita ČEZ
ČEZ - Riadenie kvality
Kurz školí zamestnancov ČEZ, ako riadiť kvalitu. Aby sa potrebné informácie dostali k zamestnancovi formou, ktorá bude dobre zapamätateľná, a ktorú si jednoducho spoja so svojou praxou, je kurz vystavený ako séria simulácií reálnych situácií, s ktorými sa zamestnanec stretáva v zamestnaní. Simulácie sú prepojené s teóriou, kde môže študent čerpať informácie pre zvládnutie simulácie. Každá scéna ďalej obsahuje radu cvičení, kde si študent overuje svoje znalosti. Viac o e-learning v ČEZ v prípadovej štúdii  PDF download

Ako bol kurz vyvinutý
Pracovníci ČEZ dodali obsahové podklady ku kurzu. Pracovníci Kontis navrhli grafický vzhľad postáv a prostredia, aby čo najviac zodpovedalo realite v ČEZ. Návrhy postáv, prostredia a scén prešli schvaľovacím procesom, kde sa rôzni pracovníci ČEZ z rôznych oblastí mohli vyjadriť ku konečnej podobe a tým ju ovplyvniť. Nakoniec pracovníci Kontis kurz technicky spracovali do výsledných animácií.
ČSOB - Spätná väzba

Ukážka videokurzu ČSOB
ČSOB - Spätná väzba
Tento videokurz zamestnancom ČSOB pomocou krátkych filmových scénok názorne predvádza, ako správne reagovať vo vypätých situáciách a ako správne poskytovať spätnú väzbu. Jednotlivé scény kurzu rekonštruujú reálne každodenné situácie, ktoré nastávajú pri nevhodnej komunikácii s nadriadenými pracovníkmi, kolegami, ale aj podriadenými. Cieľom videokurzu je naučiť zamestnancov ČSOB poskytovať správnu spätnú väzbu na nevhodnú komunikáciu alebo chovanie a vytvárať tak príjemné pracovné prostredie. Viac o e-learning v ČSOB v prípadovej štúdii  PDF download

Ako bol kurz vyvinutý
Pracovníci ČSOB dodali video materiály, scény kurzu boli natáčané priamo v prostredí ČSOB. Kontis navrhol design a ovládanie celého kurzu a zabezpečil technické spracovanie kurzu v tímovom prostredí CDS/Publisher.
ČSOB - Vybavovanie sťažností

Ukážka animovaného kurzu ČSOB
ČSOB - Vybavovanie sťažností
Kurz je určený k vyškoleniu pracovníkov na pobočkách ČSOB. Animovaný kurz názorne ukazuje, ako by sa skúsený a proklientský zamestnanec ČSOB mal zachovať v prípade sťažností neklienta ČSOB a ako túto sťažnosť v ideálnom prípade premeniť na príležitosť získať nového klienta. Študent aktívne zasahuje do vývoja príbehu a môže si tak vyskúšať, ako by v modelovej situácii uspel. Viac o e-learning v ČSOB v prípadovej štúdii  PDF download

Ako bol kurz vyvinutý
Pracovníci ČSOB dodali základný scenár a dialógy príbehu. Podľa požiadaviek ČSOB navrhol tím grafikov a animátorov spoločnosti Kontis jednotlivé postavy vystupujúce v príbehu. Podľa skutočných interiérov ČSOB potom bolo graficky spracované aj prostredie, do ktorého boli tieto postavy vložené. Kurz je spracovaný ako Flash dokument komunikujúci podľa SCORM štandardu.
Poštová sporiteľňa - jednanie s klientmi

Ukážka kurzu pre Poštovú sporteľňu
Poštová sporiteľňa - jednanie s klientmi
Kurz školí zamestnancov Poštovej sporiteľne, ako jednať s jednotlivými typmi zákazníkov a ako poskytovať služby tak, aby sa klient rýchlo dopátral k svojmu cieľu a odišiel spokojný. Aby sa potrebné informácie dostali k zamestnancovi formou, ktorá bude dobre zapamätateľná, a ktorú si jednoducho spojí so svojou praxou, je kurz vyvinutý ako séria simulácií. V jednotlivých scénach sú simulované úkony, ktoré zamestnanci bežne vykonávali na pobočke ako napr. zmena kontaktnej adresy. Zamestnanec môže v simuláciách robiť rôzne rozhodnutia a overiť si, ako budú reagovať klienti a aký budú mať tieto rozhodnutia vplyv na výslednú spokojnosť zákazníka.

Ako bol kurz vyvinutý
Pracovníci Poštovej sporiteľne dodali obsahové podklady ku kurzu. Pracovníci Kontis navrhli grafický vzhľad postáv a prostredia, aby čo najviac zodpovedalo realite v Poštovej sporiteľni. Návrhy postáv, prostredia a scén prešli schvaľovacím procesom, kde sa rôzni pracovníci Poštovej sporiteľne z rôznych oblastí mohli vyjadriť ku konečnej podobe a tým ju ovplyvniť. Nakoniec pracovníci Kontis kurz technicky spracovali do výsledných animácií.
Linet Latera

Ukážka kurzu Linet
Linet Latera
Kurz je určený k vyškoleniu dcérskych pobočiek, obchodných partnerov a ich zamestnancov pre produkt Linet Latera, čo je nemocničné lôžko obmedzujúce preležaniny a uľahčujúce prácu nemocničných sestier. Linet zvolil pre školenie svojich obchodných partnerov v celom svete e-learningové riešenie preto, že jeho cieľom bolo nielen efektívne a dôkladne preškoliť obchodných partnerov prostredníctvom kurzov vytvorených na mieru, ale zároveň aj získať potrebnú spätnú väzbu. A to všetko bez zbytočných finančných a časových strát. Kontis zákazkovo vytvoril pre Linet desiatky kurzov pre jeho produkty v jazykových mutáciách angličtina, nemčina, francúzština alebo španielčina. Viac o e-learning v Linet v prípadovej štúdii  PDF download

Ako bol kurz vyvinutý
Pracovníci Linet dodali obsahové podklady ku kurzu, na ktorých základe pracovníci Kontis spracovali učebné stratégie a kompletne kurz technicky vyrobili vrátane zaistenia zvukového spracovania do všetkých požadovaných jazykových mutácií. Kurz bol vyvinutý v tímovom prostredí iTutor CDS/Publisher, ktoré umožnilo pracovníkom Linet flexibilne zapracovávať pripomienky k vyrábanému kurzu. Nakoniec bol kurz pomocou LMS iTutor sprístupnený dcérskym pobočkám a obchodným partnerom Linet po celom svete, kde ho denne využívajú k svojej práci.
ČEZ - spätná väzba

Ukážka kurzu ČEZ
ČEZ - spätná väzba
Ukážka, ako jednoducho previesť pôvodný PDF materiál o poskytovaní spätnej väzby do graficky zaujímavého a čiastočne interaktívneho riešenia, ktoré zvýši zapamätateľnosť takéhoto dokumentu. Viac o e-learning v ČEZ v prípadovej štúdii  PDF download

Ako bol kurz vyvinutý
Pracovníci ČEZ dodali dokument, pracovníci Kontis vykonali technické spracovanie a umiestnenie do LMS iTutor, ktorý poskytuje spätnú väzbu o štúdiu dokumentu jednotlivými zamestnancami.
McDonalds - Príprava nápojov

Ukážka kurzu McDonalds
McDonalds - Príprava nápojov
Kurz McDonalds slúži k výučbe zamestnancov McDonalds a prevádzkovateľov licencie McDonalds. Kurz v celkom 22 samostatných lekciách, indexu a v záverečnom teste vyučuje činnosti a znalosti potrebné pre prevádzku reštaurácií McDonalds. Každá lekcia obsahuje vždy multimediálny výklad s radou animácií, ukážok postupov a s testovaním. Všetky lekcie majú jednotný vzhľad pozmenený vždy len o montáže špecifické danej téme a jednotné ovládanie. Kurzy sú prevádzkované v jednotlivých reštauráciách, kde dokážu pracovať aj v móde off-line. V tomto móde generujú kryptované súbory s interakciami študenta, ktoré sú automaticky zasielané pomocou mailu do centrálneho riadiaceho systému iTutor, kde sú automaticky spracovávané. Táto prevádzka prináša cenovo vhodné riešenie pre reštaurácie, ktoré sú pripojené k centrále pomocou ISDN a on-line napojenie by prinášalo vyššiu finančnú záťaž. Viac o e-learning v McDonalds v prípadovej štúdii  PDF download

Ako bol kurz vyvinutý
Dodávateľom obsahu je spoločnosť McDonalds, spoločnosť Kontis je technickým spracovateľom. Spoločnosť Kontis po dodaní obsahu vytvorila analýzu podľa normy MCS. Súčasťou analýzy bol Obchodný model špecifikujúci ceny, termíny, model ROI a zmluvné podmienky, užívateľský model obsahujúci návrhy obrazoviek a animácií postupov, scenáre použitia, kompletný obsah a technologický model špecifikujúci použitie technológie, požiadavky na koncové stanice a požiadavky na server. 4 členný produkčný tím tvorili programátori, grafici a animátori. Ako vývojový nástroj bol zvolený ToolBook II Instructor a časti výkladu a animácie sú robené v Adobe Flash. Súčasťou dodania boli aj zákazkové upravenie systému iTutor pre automatizáciu príjmu kryptovaných off-line súborov s interakciami študentov, ktoré vznikajú v jednotlivých reštauráciách.
T-Mobile Security

Ukážka kurzu T-Mobile
T-Mobile Security
Kurz T-Mobile Security slúži k preškoleniu pracovníkov o bezpečnostnej problematike v T-Mobile. Kurz bol vyvinutý zákazkovo pre T-Mobile a obsahuje radu učebných stratégií ako sú postupné odkrývanie, spätná väzba, otázky, ozvučenie, animácie, komixové príbehy alebo učebné pomôcky. Viac o e-learning v T-Mobile v prípadovej štúdii  PDF download

Ako bol kurz vyvinutý
Pracovníci Kontis navrhli formu kurzu a spôsob výkladu. Potom spoločne s pracovníkmi T-Mobile spracovali obsah kurzu do výslednej didaktickej podoby. Po odsúhlasení v T-Mobile potom pracovníci Kontis kurz vyvinuli v tímovom vývojovom prostredí iTutor CDS/Publisher, ktoré umožnilo priebežne v dobe vývoja zapracovávať pripomienky do obsahu a zapracované zmeny dávať ihneď k dispozícii pracovníkom T-Mobile.
Česká poisťovňa - Vyjednávanie a klientsky prístup

Ukážka kurzu Česká poisťovňa
Česká poisťovňa - Vyjednávanie a klientsky prístup
Kurz slúži k zvládnutiu techník jednania s klientom. Jadrom kurzu je animovaný príbeh, ktorý je doplnený teoretickým zázemím a cvičeniami. Príbeh simuluje vyjednávanie, študent má možnosť sa na jednanie pripraviť, voliť rôzne varianty a tie porovnávať s riešeniami, ktoré pripravili autori. V každej fáze jednania (= fáze príbehu) je súčasne ponúkaná súvisiaca teória, ktorú je možné samozrejme študovať aj samostatne. Viac o e-learning v Českej poisťovni v prípadovej štúdii  PDF download

Ako bol kurz vyvinutý
Česká poisťovňa požadovala dodanie kurzu vrátane obsahu. Ako dodávateľ obsahu bola zvolená spoločnosť Expertis, ktorá dodala kompletnú obsahovú časť vrátane príbehu. Spoločnosť Kontis potom vytvorila analýzu podľa normy MCS. Súčasťou analýzy bol obchodný model špecifikujúci ceny, termíny, model ROI a zmluvné podmienky, užívateľský model obsahujúci návrhy postáv a scén, scenáre použitia, storyboardy príbehu, kompletný obsah a technologický model špecifikujúci použité technológie, požiadavky na koncové stanice a požiadavky na server. Ako vývojový nástroj vzhľadom k veľkému množstvu vektorových animácií bol zvolený Adobe Flash, do ktorého Kontis doprogramoval potrebnú AICC komunikáciu, aby kurz mohol byť riadený v riadiacom systéme iTutor, ktorý Česká poisťovňa používa.
A mnoho ďalších e-kurzov presne na mieru rôznym zákazníkom. Neváhajte nás kontaktovať, ak máte vlastnú predstavu kurzu, ktorý potrebujete navrhnúť a spracovať. Obratom Vám zašleme nezáväznú ponuku.
Ozvite sa nám
Nahoru