menu menu menu
langMenu
SKSlovenská republika (slovenčina)
CZČeská republika (čeština) ENOther countries (english)

Dodávame jedinečnú platformu iTutor pre vzdelávanie, spoluprácu a riadenie ľudských zdrojov, ktorá pomáha stovkám pokojených zákazníkov byť chytrejší, produktívnejší a úspešnejší vo svojej práci.

Viac o iTutor
Desktop
Tablet
Mobile phone

Ideálne riešenie pre všetkých
platforma iTutor má na starosti vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v mnohých spoločnostiach - od malých začínajúcich firiem až po nadnárodné výrobné podniky.

Referencie
CZ
CZ

Rozumieme potrebám automotive
platforma iTutor pomáha zákazníkom v dynamickom automobilovom priemysle držať krok so školeniami, efektívne riadiť kvalifikácie, kompetencie a ciele alebo spravovať rozsiahlu výrobnú dokumentáciu.

Prípadová štúdia
CZ
CZ
CZ

Vízie a inovácie
Vieme, že výnimočné a skutočne úspešné riešenie musí mať jasnú víziu a udávať trendy.
Vícekrát jsme obhájili prestižní ocenění magazínu Corporate Vision v kategórii Best eLearning & HR Management Solutions Provider.

Viac informácií
CZ

Spoločnost Beztech, s.r.o.
slovenský lídr v poskytovaní školení BOZP a OPP vďaka jednoduchej cloudovej implementácii iTutor svojim zákazníkom okamžite a efektívne poskytuje svoje e-learningové kurzy z tejto oblasti.

Možnosti implementácie
CZ

V Continental
je platforma iTutor integrovaná priamo do výrobného procesu a prináša podrobný prehľad o plnení prísnych kvalifikačných požiadaviek zamestnancov a ich prístup k výrobným linkám je plne automatizovaný. Nielen na Slovensku, ale aj v Česku a v Brazílii.

Prípadová štúdia
CZ

V Generali Slovensko
platforma iTutor poskytuje prehľad nielen o štandardnom vzdelávaní, ale aj o osobitnom finančnom vzdelávaní všetkých našich predajcov.

Prípadová štúdia
Generali

V Slovnafte
je vďaka nasadeniu čítačiek zamestnaneckých kariet a integrácii platformy iTutor so SAP teraz celá agenda prihlasovania na prezenčné kurzy a evidencia dochádzky neporovnateľne jednoduchšia a pohodlnejšia.

Prípadová štúdia
SK
Předchozí
Další

Platforma iTutor

Riadenie talentu
Spolupráca

Zákazníci

Naše produkty využíva viac ako 600 užívateľov u viac ako 300 zákazníkov v 7 jazykových lokalizáciách.
Continental
prípadová štúdia

Vďaka LMS iTutor integrovaného priamo do výrobného procesu máme podrobný prehľad o plnení prísnych kvalifikačných požiadaviek zamestnancov a ich prístup k výrobným linkám je naplno automatizovaný.

Jana Michelová, Manažér pre inovácie, Continental Slovensko

Continental
prípadová štúdia

LMS iTutor poskytuje prehľad nielen o štandardnom vzdelávaní, ale aj o osobitnom finančnom vzdelávaní všetkých našich predajcov.

Ján Matejovič, riaditeľ Odboru vzdelávania, Generali Slovensko

Continental
případová studie

Vďaka nasadeniu čítačiek zamestnaneckých kariet a integrácii LMS iTutor so SAP je pre nás celá agenda prihlasovania na prezenčné kurzy a evidencia dochádzky neporovnateľne jednoduchšia a pohodlnejšia.

Slovak Telekom
prípadová štúdia

V spolupráci so spoločnosťou Kontis Slovakia sme našli zodpovedného a stabilného partnera, ktorý dokáže operatívne reagovať a spĺňať požiadavky, ktoré vyžadujú naše potreby vzdelávania.

Miroslav Sýkora, Špecialista vzdelávania, Slovak Telekom

Orange
prípadová štúdia

Vďaka iTutor LMS sa nám podarilo zaviesť efektívny e-learning, ktorý je skvelou podporou osobných tréningov.

Svetozár Styk, Product & Services Training Manager, Orange Slovensko

Spoločnosti Kontis sa podarilo úplne splniť naše vysoké požiadavky na e-learningové vzdelávanie a naša pokračujúca spolupráca a rozširovanie riešení do ďalších krajín je toho najlepším dôkazom.

Petra Růžičková, Špecialista vzdelávania, T-Mobile

Spoločnosť Kontis nám ponúkla nielen produkty, ktoré sme na trhu hľadali, ale aj výborné služby pri implementácii celého systému vrátane nasledujúceho servisu. Zavedením LMS iTutor sme získali výkonný nástroj, ktorý nám umožňuje prinášať zamestnancom moderné vzdelávacie kurzy a zároveň efektívne riadiť organizáciu prezenčných školení. Kontis s.r.o. dokáže veľmi pružne reagovať a ponúkať riešenia presne na mieru našim požiadavkám.

Richard Köhler, HR Špecialista Senior, ČEZ,a.s.

Komerčná banka hľadala systém, ktorý by umožnil nasadenie elektronického testovania v oblastiach, kde nie je nevyhnutné prezenčné školenie a kde treba v krátkom čase preškoliť maximálny počet zamestnancov. Pri výbere dodávateľa bol kladený dôraz aj na profesionalitu a kvalitu ponúkaných služieb, aby aplikácia bola užívateľsky aj administrátorsky „user-friendly“. Tieto požiadavky najlepšie pokryla spoločnosť Kontis s produktom iTutor.

Jaroslava Jelínková, Head of Professional Training, KB,a.s.

Datart
prípadová štúdia

LMS iTutor priniesol do našej spoločnosti nový smer v riadení vzdelávania. E-learningové kurzy výrazne prispievajú k skvalitneniu znalostí našich zamestnancov, čo je pre udržanie postavenia na trhu v našom odbore úplne nevyhnutné.

Lucie Grusová, manažér internej komunikácie, DATART International,a.s

Becher
prípadová štúdia

V spoločnosti Kontis s.r.o. sme našli významného partnera pre zaistenie našich potrieb v oblasti riadenia vzdelávania a hodnotenia výkonnosti zamestnancov. Dodaný systém iTutor úplne vyhovuje našim požiadavkám a jeho implementáciou prišlo k výraznému sprehľadneniu a zefektívneniu celého procesu hodnotenia zamestnancov.

Richard Sup, konateľ spoločnosti, Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.

VWFS
prípadová štúdia

Vďaka LMS iTutor máme detailný prehľad o plnení predpísaného tréningového plánu všetkých predajcov v celej koncernovej dealerskej sieti.

Petra Padolsky, vedúci úseku Podpory retailového obchodu a korporátneho financovania, Volkswagen Financial Services

RLP CR
prípadová štúdia

V dnešnej dobe nie je až tak zložité navrhnúť a vybudovať nejaký IT systém ako je napríklad vzdelávací systém, v našom prípade LMS. Umením je tento systém udržať z pohľadu spoľahlivosti, aktuálnosti, dostupnosti, bezpečnosti a kvality poskytovaných služieb. Za čo najnižšie zraniteľnosť a najvyššiu odolnosť systému LMS iTutor sa nám od roku 2003 stará firma Kontis s.r.o., čo nášmu podniku prináša bezproblémovú spoluprácu pri riadenie požiadaviek a zmien pre LMS iTutor.

Jiří Řehoř, manažér projektu zavedenia e-learningu v Řízení letového provozu ČR, s.p.

McDonalds
prípadová štúdia

McDonald’s je povestný maximálnou orientáciou na zákazníka. Vieme, čo zákazník očakáva a snažíme sa mu vždy vyjsť v ústrety. Spoločnosti Kontis sa bezo zbytku podarilo splniť naše požiadavky na riešenie elektronického vzdelávania a naša pokračujúca spolupráca je toho najlepším dôkazom.

Alexander Molnár, vedúci tréningového oddelenia, McDonald’s

CD
prípadová štúdia

Cieľom je vybudovanie jednotného systému vzdelávania podľa kariérových dráh aj nad ich rámec. Tento systém by mal byť rozšírený o ďalšie technické a ekonomické obory potrebné pre všestrannú prípravu zamestnancov Českých dráh vrátane jazykových kurzov. Bude prekrývať všetky oblasti pôsobnosti Českých dráh, a stane sa tak kľúčovým nástrojom na poli riadenia ľudských zdrojov.

Ing. Vladimír Sosna, riaditeľ ústavu podnikového vzdelávania, České dráhy

RB
prípadová štúdia

Spoločnosť Raiffeisenbank a.s. hľadala systém, ktorý by umožnil administrovať a sledovať všetky formy vzdelávania v jednom systéme. Naším cieľom bolo poskytnúť všetkým zamestnancom komplexné informácie o možnostiach vzdelávania, jednoduchý a pohodlný prístup ku vzdelávaniu a v neposlednej rade zníženie administratívnej záťaže pri organizácií vzdelávania. Spoločnosť Kontis nám ponúkla informačný systém, ktorý spĺňal všetky tieto naše základné požiadavky a zároveň bola schopná behom krátkej doby realizovať všetky zákaznícke úpravy, ktoré systém plne prispôsobili našim potrebám.

Ing. Andrea Syrovátková, Raiffeisenbank a.s.

CP
prípadová štúdia

Česká poisťovňa chápe systém elektronickej výučby svojich zamestnancov hlavne ako konkurenčnú výhodu, ktorá umožňuje trvalo udržiavať vysokú kvalitu poskytovaných služieb klientom. V kombinácii s klasickým školením sa podarilo zaviesť veľmi efektívny systém, ktorý je možné v budúcnosti takmer neobmedzene rozvíjať. Firma KONTIS ako najvýznamnejší dodávateľ technológií e-learningu pre Českú poisťovňu prispela svojimi produktmi a službami k rýchlemu a spoľahlivému riešeniu.

Mgr. Jan Drábek, úsek vzdelávania, Česká pojišťovna a.s.

Předchozí
Další
Referencie a prípadové štúdie
Nahoru