menu menu menu
langMenu
SKSlovenská republika (slovenčina)
CZČeská republika (čeština) ENOther countries (english)

Dodávame jedinečnú platformu iTutor pre vzdelávanie, spoluprácu a riadenie ľudských zdrojov, ktorá pomáha stovkám pokojených zákazníkov byť chytrejší, produktívnejší a úspešnejší vo svojej práci.

Více o iTutor
Desktop
Tablet
Mobile phone

V Continental
je platforma iTutor integrovaná priamo do výrobného procesu a prináša podrobný prehľad o plnení prísnych kvalifikačných požiadaviek zamestnancov a ich prístup k výrobným linkám je plne automatizovaný.

Prípadová štúdia
CZ

Vo Volkswagen Financial Services
platforma iTutor pomáha efektívne zostavovať tréningové plány všetkým predajcom.

Prípadová štúdia
CZ

Na Českej pošte
platforma iTutor slúži ako jednotný vzdelávací portál a integruje všetky informácie týkajúce sa firemného vzdelávania aj kvalifikácií.

Prípadová štúdia
CZ

V Skupine ČEZ
riadi kvalifikácie zamestnancov a externých partnerov pomocou platformy iTutor, ktorá tu funguje ako komplexný vzdelávací portál, testovacie centrum, firemná akadémia, či správa spôsobilostí.

Prípadová štúdia
CZ

Služby a produkty

Zákazníci

Naše produkty využíva viac ako 600 užívateľov u viac ako 300 zákazníkov v 7 jazykových lokalizáciách.
Energetika

Spoločnosť Kontis nám ponúkla nielen produkty, ktoré sme na trhu hľadali, ale aj výborné služby pri implementácii celého systému vrátane nasledujúceho servisu. Zavedením LMS iTutor sme získali výkonný nástroj, ktorý nám umožňuje prinášať zamestnancom moderné vzdelávacie kurzy a zároveň efektívne riadiť organizáciu prezenčných školení. Kontis s.r.o. dokáže veľmi pružne reagovať a ponúkať riešenia presne na mieru našim požiadavkám.

Richard Köhler, HR Špecialista Senior, ČEZ,a.s.

Finančný sektor

Vďaka LMS iTutor máme detailný prehľad o plnení predpísaného tréningového plánu všetkých predajcov v celej koncernovej dealerskej sieti.

Petra Padolsky, vedúci úseku Podpory retailového obchodu a korporátneho financovania, Volkswagen Financial Services

Telekomunikácie

V spolupráci so spoločnosťou Kontis Slovakia sme našli zodpovedného a stabilného partnera, ktorý dokáže operatívne reagovať a spĺňať požiadavky, ktoré vyžadujú naše potreby vzdelávania.

Miroslav Sýkora, Špecialista vzdelávania, Slovak Telekom

E-learning v ďalších oblastiach
ZSR Continental Slovnaft
ďalšie referencie

LMS iTutor priniesol do našej spoločnosti nový smer v riadení vzdelávania. E-learningové kurzy výrazne prispievajú k skvalitneniu znalostí našich zamestnancov, čo je pre udržanie postavenia na trhu v našom odbore úplne nevyhnutné.

Lucia Grusová, manažér internej komunikácie, DATART International,a.s.

Nahoru